Locatie:
Turnhout

Start:
7 maart

Lesmoment:
donderdag van 13u tot 16u

Prijs:
€ 200
VT € 120

In deze cursus ga je op ontdekking naar het natuurlijk functioneren van je lichaam, aan de hand van de

grondbeginselen van eutonie. Je ontdekt wellicht onnodige spanning, nefaste gewoontepatronen, pijn of
stijfheid en leert daarmee beter om te gaan. Er wordt veel aandacht besteed aan concrete toepassingen in
het dagelijks leven.

Financiële beperkingen zijn bespreekbaar. Rechtvaardigt je leefsituatie korting, neem dan contact op.

7, 14, 21, 28 maart, 18, 25 april, 2 mei

Telkens van 13u tot 16u


 

  Begeleiding:
  Renild Van den plas
  +32 14 43 65 11

  Locatie:
  ToBE Kempen
  Hendrik Concienscestraat 20
  2300 Turnhout