algemene Informatie

Privacy & Copyright

juridische info


Privacy verklaring

De Vereniging voor Eutonie vzw respecteert de privacy van alle gegevens van haar leden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ze heeft, vertrouwelijk wordt behandeld.

VvE kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
uw voor en achternaam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer, uw e-mailadres.

VvE verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u te kunnen nemen en u te informeren over haar werking en verspreiden van de nieuwsbrief.

VvE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren,
waarvoor uw gegevens worden verzameld.

VvE verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar vve.correspondentie@gmail.com

Bestuursleden van de VvE hebben inzicht in alle gegevens voor de goede werking van het bestuur.

VvE beschermt uw gegevens met passende maatregelen om misbruik te voorkomen. Indien u daarover meer informatie wenst kan u terug contact opnemen met de VvE op bovenstaande e-mailadres.