Methode

Wat is Eutonie ?

Eutonie is lichaamswerk

Eutonie is een zachte, ervaringsgerichte, down-to-earth methode waarbij ieders eigenheid, tempo en intentie gerespecteerd worden. Dit lichaamswerk helpt je om onnodige spierspanning, opgehoopte moeheid en pijn gemakkelijker en deugddoend los te laten.

Het is een methode om je lichaamsbewustzijn te verfijnen.

De effecten merk je aan den lijve en in je hoofd:
je gaat soepeler en moeitelozer bewegen en je schouder-, nek- of lagerugpijn verminderen. Je ervaart (meer) lichamelijke én mentale rust bij zware fysieke inspanningen en emotionele situaties.

Je energie, vitaliteit en daadkracht nemen toe mits een eigen, volgehouden inzet.

Eutonie kan ook meer zijn dan een lichaamspedagogie, ze kan uitgroeien tot een manier van leven: aandachtig en bewust aanwezig zijn in elk moment, voeling houden met jezelf en met je omgeving.
Als je leert aandachtig te luisteren, kan je levenshouding veranderen en vertelt je lichaam je of je goed bezig bent.
Eutonie helpt je bij dat luisteren: respectvol, geduldig, mild.

Het woord ‘Eutonie’ betekent letterlijk een goede, een zo optimaal mogelijke spanning.

Eutonie streeft dus niet naar een afwezigheid van spanning. Ontspanning is niet het einddoel maar een aangenaam bijeffect.

Eutonie beoogt in wezen een ‘goede spanning’: een spierspanning die in overeenstemming is met de specifieke activiteit die je op dat moment doet: wandelen, koken, slapen, telefoneren, vergaderen, autorijden, sporten...
Iedereen kan het zich eigen maken. Onder begeleiding van een ervaren en gediplomeerde Eutoniepedagoog kan je bijvoorbeeld in een kleine groep een Eutoniecursus volgen.

Op zo’n cursus, vaak liggend op een wollen mat maar ook zittend en staand, maak je je stapsgewijs een reeks eenvoudige bewegingsoefeningen en lichaamshoudingen eigen. Je kunt ook kiezen voor individuele begeleiding.

Eutonie nodigt je uit om beter voor jezelf te zorgen, werkt ook preventief en geeft zodoende uitzicht op een duurzame kwaliteit van leven.